Stödstrukturen

Stödstrukturen för socialt företagande syftar till att underlätta kontakter och stimulera samt ge stöd till personer, företag eller organisationer
som vill starta Sociala företag i Umeå och Vännäs kommun. Genom projektet ska också medvetenheten om socialt företagande och antalet sociala företag öka i regionen.Vi har under stödstrukturens arbete även initierat och startat processarbetet tillsammans med Upphandlingsbyrån vid Umeå kommun för att komma igång med upphandlingar innehållande social hänsyn. Detsamma gäller även för Vännäs kommun.

Stödstrukturen är en tydlig viljeinriktning och samverkan mellan Umeå och Vännäs kommun, Samordningsförbundet Umeå och Vännäs samt Arbetsförmedlingen.

Vi samarbetar med alla aktörer i kommunerna,  som ser potentialen i socialt företagande som ett hållbart entreprenörskap,  i syfte att att uppnå sociala och samhällsnyttiga mål.Vår avsikt och sätt att arbeta strävar mot en implementering av Stödstrukturen i en framtida permanent verksamhet i ny eller befintlig passande form.

Styrgruppen för stödstrukturen består av:
Jonas Lundh, Viva arbetsmarknad Umeå kommun
Annika Jansson, Arbetsmarknadsenheten Vännäs kommun
Mikael Holmlund, Samordningsförbundet Umeå/Vännäs
Ulrika Rutfors, Arbetsförmedlingen Umeå (har ersatt  Margareta Eriksson, Arbetsförmedlingen Umeå)
Roger Filipsson, Coompanion Västerbotten
Peter Juneblad Näringslivsservice Umeå kommun (har ersatt Åsa Fällman,  Näringslivsservice Umeå kommun)

Processtödgruppen funktionsnätverk/inkubatorlösning:
Caroline Nyström, Stödstruktur Sociala företag Umeå/Vännäs
Roger Filipsson, Coompanion Västerbotten
Lena B Pettersson, SEFUR (Sociala entreprenörskapsföreningen i Umeåregionen):

Styrgruppen upphandling social hänsyn består av:
Caroline Nyström, Stödstruktur Sociala företag Umeå/Vännäs
Pia Wangberg, Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Jonas Lundh, Viva arbetsmarknad Umeå kommun

 

Projektet pågår till och med december 2016 och ansvarig projektledare är Caroline Nyström, caroline.nystrom@umea.se, 070-600 13 96.
Avsikten är att tillsammans med andra intressenter/aktörer ha implementerat ett funktionsnätverk/inkubatorlösning för samhällsentreprenörskap ( socialt företagande, arbetsintegrerande företag och sociala innovationer)  Q1 2017 för Umeå och Vännäs.

Epost: caroline.nystrom@umea.se
Telefon: 070-600 13 96