Stödstrukturens uppdrag

Stödstruktur för socialt företagande syftar till att underlätta kontakter, stimulera och ge stöd till personer, företag eller organisationer som vill starta sociala företag i Umeå och Vännäs kommun. Genom projektet ska också medvetenheten om socialt företagande öka i regionen. Vi bidrar också med feedback på affärsidéer och affärsplaner rörande socialt företagande.
Vårt mål är att tillsammans med andra intressenter ha implementerat ett väl fungerande och kommunicerande funktionsnätverk/inkubatorlösning för samhällsentreprenörskap ( socialt företagande, arbetsintegrerande företag och sociala innovationer)  Q1 2017 för Umeå och Vännäs kommun, genom ett  koordinerande huvudmannaskap.

img1

Vad är ett Socialt företag?

Tillväxtverket definierar ett Socialt företag enligt följande kriterier:

  1. Kan ha vilken juridisk form som helst.
  2. Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna alternativt likvärdig verksamhet. Alltså inte vinstutdelande till t e x ägare och investerare.
  3. Arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån empowerment och delaktighet.
  4. Fristående från offentlig verksamhet.

Ett Socialt företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering med offentliga aktörer som kunder alternativt i kombination med produkter och tjänster som erbjuds till vilken kundgrupp och marknad som helst.

Idag finns det drygt 300 Sociala företag i Sverige utifrån ovanstående kriterier och växer med ca 60-70 företag per år.
Vi har en relativt kort historia vad gäller socialt företagande om vi jämför med resten av världen. Vi kan däremot se en stark ökning vad gäller sociala innovationer, företag med CSR-profil, sociala projekt och ökat samarbete bland offentliga aktörer som till exempel kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landsting. Alla med riktning mot olika typer av sociala och samhällsnyttiga mål.
Med den tydliga trenden och ett klart behov av en utvidgad arbetsmarknad så finns det goda förutsättningar att vi i framtiden kommer att se många fler Sociala företag uppstå med olika typer av affärsidéer och upplägg.

img2

Starta ett Socialt företag

Att starta ett Socialt företag bygger på samma grunder som vilket annat företag som helst. Du behöver en attraktiv affärsidé, affärs-och marknadsplan med budget samt startkapital.
Ett Socialt företag behöver dessutom ett bra team som kompletterar varandra i kunskaper/erfarenheter gällande företagande och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Att starta ett företag innebär ofta en stor utmaning med stimulerande möjligheter. Att starta ett Socialt företag har en komplexitet till. Du/ni skall bemästra den professionella sociala arbetslivsinriktade kompetensen OCH den affärsdrivande delen parallellt, kanske också på flera marknader. Det är där vi från Stödstrukturen kan vara till hjälp i en uppstart tillsammans med andra aktörer som exempelvis Coompanion, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet med flera.

Vi har nätverken, kontakterna och verktygen för att supporta och stötta blivande Sociala företagare.
Vi behöver fler entreprenörer inom detta viktiga område. Är Du en av dem?

Frukostträff Umeå

Vi har nu sommaruppehåll på GodMorgon och återkommer med nya stimulerande morgnar till hösten med start den 14 september. Ses då!

Varmt välkommen till våra återkommande frukostträffar inom ämnet socialt företagande. Vi bjuder in er som idag driver sociala företag likväl som alla er andra som på olika sätt är intresserade av eller på annat vis vill medverka till en positiv utveckling av socialt företagande. Vi mixar intressanta, engagerande föreläsare med en enkel frukost och möjligheten att nätverka. Vi håller till på Kafé Station i Umeå. Föranmälan.

Börjar:
14/09/2016
07:30
Slutar:
14/09/2016
08:45
Frukostträff Umeå
Upcoming Dates:
Börjar:
14/09/2016
07:30
Slutar:
14/09/2016
08:45
Inga platser kvar
Passed Dates:
Börjar:
18/05/2016
07:30
Slutar:
18/05/2016
08:45
Börjar:
13/04/2016
07:30
Slutar:
13/04/2016
08:45
Börjar:
16/03/2016
07:30
Slutar:
16/03/2016
08:45
Börjar:
10/02/2016
07:30
Slutar:
10/02/2016
08:45
Börjar:
09/12/2015
07:30
Slutar:
09/12/2015
08:45
Börjar:
11/11/2015
07:30
Slutar:
11/11/2015
08:45
Börjar:
14/10/2015
07:30
Slutar:
14/10/2015
08:45
Börjar:
09/09/2015
07:30
Slutar:
09/09/2015
08:45
Börjar:
10/06/2015
07:30
Slutar:
10/06/2015
08:45
Börjar:
13/05/2015
07:30
Slutar:
13/05/2015
08:45
Börjar:
15/04/2015
07:30
Slutar:
15/04/2015
08:45
Börjar:
11/03/2015
07:30
Slutar:
11/03/2015
08:45
Börjar:
11/02/2015
07:30
Slutar:
11/02/2015
08:45
Börjar:
10/12/2014
07:30
Slutar:
10/12/2014
08:45
65Platser kvar
Frukostträff Umeå
14/09/2016
Regular (Kostnadsfritt)
Platser kvar: 65
Antal
Kostnad per styck
Total kostnad
kr0.00
kr0.00
Bokar eventet ...
Genomfört!
Tack för din bokning!

Frukostträff Vännäs

Morgontalare på GodMorgon den 21 september i Vännäs är Roger Filipsson, verksamhetsledare på Coompanion och Thomas Åberg, verksamhetsledare på Convoy. Roger och Coompanion kan stötta dig/er som önskar starta sociala företag tillsammans och berättar om möjligheter och affärsutveckling inom detta område. Thomas kommer bland annat att berätta om hur du som har en idé eller kompetens och vill ta uppdrag kan genom Convoy bedriva en verksamhet på ett enklare sätt genom egenanställning. Vi lovar en inspirerande GodMorgon och en härlig nätverksarena!!

Varmt välkommen till våra återkommande frukostträffar inom ämnet socialt företagande. Vi bjuder in er som idag driver sociala företag likväl som alla er andra som på olika sätt är intresserade av eller på annat vis vill medverka till en positiv utveckling av socialt företagande. Vi mixar intressanta, engagerande föreläsare med en enkel frukost och möjligheten att nätverka. Vi håller till på Hotell Vännäs. Vännäs. Föranmälan.

Börjar:
21/09/2016
07:30
Slutar:
21/09/2016
08:45
Frukostträff Vännäs
Upcoming Dates:
Börjar:
21/09/2016
07:30
Slutar:
21/09/2016
08:45
Inga platser kvar
Passed Dates:
Börjar:
04/02/2016
07:30
Slutar:
04/02/2016
08:45
Börjar:
12/11/2015
07:30
Slutar:
12/11/2015
08:45
Börjar:
11/11/2014
07:30
Slutar:
11/11/2014
08:45
65Platser kvar
Frukostträff Vännäs
21/09/2016
Regular (Kostnadsfritt)
Platser kvar: 65
Antal
Kostnad per styck
Total kostnad
kr0.00
kr0.00
Bokar eventet ...
Genomfört!
Tack för din bokning!

Epost: caroline.nystrom@umea.se
Telefon: 070-600 13 96