STÖDSTRUKTUR FÖR SOCIALT FÖRETAGANDE

Projektet STÖDSTRUKTUR FÖR SOCIALT FÖRETAGANDE i Umeå och Vännäs kommun har nu avslutats. Vi tackar alla våra samarbetspartners och sociala företag för mycket gott samarbete. Utvecklingen fortsätter nu inom permanenta verksamheter och vi hänvisar till nedanstående kontaktpersoner för ytterligare information.

Umeå kommun

Företagsfrågor: Näringslivsservice, Peter Juneblad
Epost: peter.juneblad@umea.se.
Tel: 070-225 72 15
Frågor angående projektet: Viva arbetsmarknad, Jonas Lundh.
Epost: jonas.lundh@umea.se.
Tel: 070-699 94 27

Vännäs kommun

Företagsfrågor: Näringslivskontoret Johan Hedvall.
Epost: jonas.hedvall@vannas.net.
Tel: 070-336 74 73
Frågor angående projektet: Vännäs arbetsmarknad, Annika Jansson.
Epost: annika.jansson@vannas.se.
Tel: 0935-141 38