Stödstrukturens uppdrag

Stödstruktur för socialt företagande syftar till att underlätta kontakter, stimulera och ge stöd till personer, företag eller organisationer som vill starta sociala företag i Umeå och Vännäs kommun. Genom projektet ska också medvetenheten om socialt företagande öka i regionen. Vi bidrar också med feedback på affärsidéer och affärsplaner rörande socialt företagande.
Vårt mål är att tillsammans med andra intressenter ha implementerat ett väl fungerande och kommunicerande funktionsnätverk/inkubatorlösning för samhällsentreprenörskap ( socialt företagande, arbetsintegrerande företag och sociala innovationer)  Q1 2017 för Umeå och Vännäs kommun, genom ett  koordinerande huvudmannaskap.

img1

Vad är ett Socialt företag?

Tillväxtverket definierar ett Socialt företag enligt följande kriterier:

  1. Kan ha vilken juridisk form som helst.
  2. Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna alternativt likvärdig verksamhet. Alltså inte vinstutdelande till t e x ägare och investerare.
  3. Arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån empowerment och delaktighet.
  4. Fristående från offentlig verksamhet.

Ett Socialt företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering med offentliga aktörer som kunder alternativt i kombination med produkter och tjänster som erbjuds till vilken kundgrupp och marknad som helst.

Idag finns det drygt 300 Sociala företag i Sverige utifrån ovanstående kriterier och växer med ca 60-70 företag per år.
Vi har en relativt kort historia vad gäller socialt företagande om vi jämför med resten av världen. Vi kan däremot se en stark ökning vad gäller sociala innovationer, företag med CSR-profil, sociala projekt och ökat samarbete bland offentliga aktörer som till exempel kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landsting. Alla med riktning mot olika typer av sociala och samhällsnyttiga mål.
Med den tydliga trenden och ett klart behov av en utvidgad arbetsmarknad så finns det goda förutsättningar att vi i framtiden kommer att se många fler Sociala företag uppstå med olika typer av affärsidéer och upplägg.

img2

Starta ett Socialt företag

Att starta ett Socialt företag bygger på samma grunder som vilket annat företag som helst. Du behöver en attraktiv affärsidé, affärs-och marknadsplan med budget samt startkapital.
Ett Socialt företag behöver dessutom ett bra team som kompletterar varandra i kunskaper/erfarenheter gällande företagande och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Att starta ett företag innebär ofta en stor utmaning med stimulerande möjligheter. Att starta ett Socialt företag har en komplexitet till. Du/ni skall bemästra den professionella sociala arbetslivsinriktade kompetensen OCH den affärsdrivande delen parallellt, kanske också på flera marknader. Det är där vi från Stödstrukturen kan vara till hjälp i en uppstart tillsammans med andra aktörer som exempelvis Coompanion, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet med flera.

Vi har nätverken, kontakterna och verktygen för att supporta och stötta blivande Sociala företagare.
Vi behöver fler entreprenörer inom detta viktiga område. Är Du en av dem?

Frukostträff Vännäs

Projektet Stödstruktur socialt företagande går mot sitt slut vid årsskiftet. Morgontalare den 20 december är därför projektets styrgrupp och projektledare som berättar om projektets resultat och effekter samt vad händer efter årsskiftet. Vi avslutar med dialog Tag chansen att träffa oss alla. Varmt välkommen! Jonas Lundh, Umeå kommun. Annika Jansson, Vännäs kommun. Mikael Holmlund, Samordningsförbundet. Margareta Eriksson, Arbetsförmedlingen. Roger Filipsson, Coompanion. Peter Juneblad, Umeå kommun samt Caroline Nyström, Umeå kommun.

Vi håller till på Hotell Vännäs. Föranmälan.

Börjar:
20/12/2016
07:30
Slutar:
20/12/2016
09:00
Frukostträff Vännäs
Upcoming Dates:
Börjar:
20/12/2016
07:30
Slutar:
20/12/2016
09:00
Inga platser kvar
Passed Dates:
Börjar:
21/09/2016
07:30
Slutar:
21/09/2016
08:45
Börjar:
04/02/2016
07:30
Slutar:
04/02/2016
08:45
Börjar:
12/11/2015
07:30
Slutar:
12/11/2015
08:45
Börjar:
11/11/2014
07:30
Slutar:
11/11/2014
08:45
56Platser kvar
Frukostträff Vännäs
20/12/2016
Regular (Kostnadsfritt)
Platser kvar: 56
Antal
Kostnad per styck
Total kostnad
kr0.00
kr0.00
Bokar eventet ...
Genomfört!
Tack för din bokning!

Epost: caroline.nystrom@umea.se
Telefon: 070-600 13 96