Stödstrukturens uppdrag

Stödstruktur för socialt företagande syftar till att underlätta kontakter, stimulera och ge stöd till personer, företag eller organisationer som vill starta sociala företag i Umeå och Vännäs kommun. Genom projektet ska också medvetenheten om socialt företagande öka i regionen. Vi bidrar också med feedback på affärsidéer och affärsplaner rörande socialt företagande.
Vårt mål är att tillsammans med andra intressenter ha implementerat ett väl fungerande och kommunicerande funktionsnätverk/inkubatorlösning för samhällsentreprenörskap ( socialt företagande, arbetsintegrerande företag och sociala innovationer)  Q1 2017 för Umeå och Vännäs kommun, genom ett  koordinerande huvudmannaskap.

img1

Vad är ett Socialt företag?

Tillväxtverket definierar ett Socialt företag enligt följande kriterier:

  1. Kan ha vilken juridisk form som helst.
  2. Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna alternativt likvärdig verksamhet. Alltså inte vinstutdelande till t e x ägare och investerare.
  3. Arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån empowerment och delaktighet.
  4. Fristående från offentlig verksamhet.

Ett Socialt företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering med offentliga aktörer som kunder alternativt i kombination med produkter och tjänster som erbjuds till vilken kundgrupp och marknad som helst.

Idag finns det drygt 300 Sociala företag i Sverige utifrån ovanstående kriterier och växer med ca 60-70 företag per år.
Vi har en relativt kort historia vad gäller socialt företagande om vi jämför med resten av världen. Vi kan däremot se en stark ökning vad gäller sociala innovationer, företag med CSR-profil, sociala projekt och ökat samarbete bland offentliga aktörer som till exempel kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landsting. Alla med riktning mot olika typer av sociala och samhällsnyttiga mål.
Med den tydliga trenden och ett klart behov av en utvidgad arbetsmarknad så finns det goda förutsättningar att vi i framtiden kommer att se många fler Sociala företag uppstå med olika typer av affärsidéer och upplägg.

img2

Starta ett Socialt företag

Att starta ett Socialt företag bygger på samma grunder som vilket annat företag som helst. Du behöver en attraktiv affärsidé, affärs-och marknadsplan med budget samt startkapital.
Ett Socialt företag behöver dessutom ett bra team som kompletterar varandra i kunskaper/erfarenheter gällande företagande och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Att starta ett företag innebär ofta en stor utmaning med stimulerande möjligheter. Att starta ett Socialt företag har en komplexitet till. Du/ni skall bemästra den professionella sociala arbetslivsinriktade kompetensen OCH den affärsdrivande delen parallellt, kanske också på flera marknader. Det är där vi från Stödstrukturen kan vara till hjälp i en uppstart tillsammans med andra aktörer som exempelvis Coompanion, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet med flera.

Vi har nätverken, kontakterna och verktygen för att supporta och stötta blivande Sociala företagare.
Vi behöver fler entreprenörer inom detta viktiga område. Är Du en av dem?

Epost: caroline.nystrom@umea.se
Telefon: 070-600 13 96